История
Център "Надя" е създаден през 1995 г. за оказване на помощ на жени, преживели физическо, сексуално и психологическо насилие. В него специалисти от различни професии – лекари, юристи, социални работници и психолози оказват съдействие и подкрепа на жените – жертви на насилие. В работата на Центъра активно участие вземат доброволците.

Центърът осигурява телефонно консултиране и предоставяне на информация, психологично, медицинско, социално и юридическо консултиране, психотерапия и пренасочване на нуждаещите се към други служби и специалисти.

От април 1997 година до 2003 към Центъра функционира първият за България подслон за жени, преживели домашно насилие, и техните деца, където им се предоставя временно убежище, закрила и сигурност.

Независимо от трудностите, екипът на Центъра през всичките години работи активно за информирането на обществото по проблемите на насилието срещу жени и сътрудничи с много държавни служби и институции – полиция, съд, прокуратура, здравни заведения, а също така и с неправителствени организации от страната и чужбина, като се финансира почти изцяло по проекти с чуждестранни донори.

За периода на съществуването си до края на 2006 г. в Център "Надя" са осъществени множество телефонни консултации, консултации в приемната, случаи на психотерапия и настанявания в подслона (за периода 1997 г. – 2003 г).

Фондацията е фокусна точка за България на Европейската мрежа на "Жени срещу насилието в Европа" (WAVE) и също така активно участва в годишната международна конференция, на която бяха представени и одобрени стандарти за работа в специализирани центрове и подслони за домашно насилие по проект на Европейската комисия.

Също така организацията ни участва в координационния съвет на Българското европейско лоби към Европейското женско лоби, активно се включва в работещите неформални мрежи като "Коалиция срещу насилието", "Национална мрежа за равни възможности" и др.

В рамките на проекти на Женски алианс за развитие, Български младежки червен кръст и Католически служби за помощ, обучители от Център "Надя" провеждаха тренинг-семинари за държавни служители и представители на неправителствени организации по темите на агресията, насилието и трафика на хора, а експерт от екипа на центъра е включен в екип обучители в рамките на специализирани обучения за магистрати, провеждани в пет различни региона за 2004-2005 год. от Министерство на правосъдието на САЩ, посолство на САЩ, София и при провеждане на курсове към Дипломатическия институт по превенция на трафик на хора.

Фондацията притежава лиценз № 178 от Министерство на труда и социална политика за предоставяне на следните социални дейности – социална интеграция и рехабилитация; кризисен център; защитени жилища.

С дейността си организацията апробира утвърдени международни практики в помощ на жените-жертви на домашно насилие и съдейства за изграждане на добри работни взаимоотношения с местната власт, полиция, медицински и социални служби и медии при решаване на всеки конкретен казус.

В стремежа си да откликва на повишените потребности на клиентите, в Центъра всеки делничен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, запазвайки установения график и традиция, се предоставят безплатни психологически консултации, медицинско консултиране и психотерапия, а в дните вторник и четвъртък – юридически и социални консултации.

Фондация "Център Надя" продължава реализирането на здравни и превантивни програми за постигане на основните цели на организацията, заедно с клоновете си в градовете Русе, Сандански, Кюстендил, Стара Загора и Търговище.

Ролята на фондация "Център Надя" и на сродните неправителствени организации е в предлагането на алтернативни програми, базирани на тясно сътрудничество с държавните институции, служби и с органите на полицията и местната власт. Успешното реализиране на психо-социалните програми от грижи е необходима стъпка в насока към намаляване на насилието.